Multilift konteinerite rent

Konteineri
maht m3  
Konteineri esmane paigaldus ja äravedu  
 Konteineri rent ööpäevas 
 
     Konteineri tühjendus koos äraveo ja
 prügila vastuvõtuhinnaga
 Eelsorteeritud ehitusjäätmed*
Ehitus- ja lammutus- segajäätmed €/T 
 Olmejäätmed koristustöödelt. Majapidamis-jäätmed
€/T
15 1203    eurkokkuleppel 63,5 
63,5 
20 1253    eur kokkuleppel
63,5 
63,5 
30 1303    eur kokkuleppel
63,5 
63,5 
36 1403    eur kokkuleppel
63,5 
63,5

BAUERBERG OÜ omab järgmist Keskonnaameti tõendit

"Jäätmekäitleja registreerimistõend nr JÄ/ 331510"